Platné certifikáty a osvědčení pro systémy jakosti:

AKREDITACE

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má zaveden systém jištění jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE

Laboratoř EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má zaveden systém jakosti podle SVP (VYR-32)

 

Ostatní certifikáty:

STATNÍ ÚSTAV PRO JADERNOU BEZPEČNOST - SÚJB

  • Povolení s nakládání s vysoce rizikovými biologickými (toxiny)
    1. k dispozici na vyžádání

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

  • Rozhodnutí o povolení k zacházení o návykových látkách
    1. k dispozici na vyžádání
  • Licence k zacházení s prekurzory
    1. k dispozici na vyžádání