Základní chemické rozbory potravin a krmiv

 • tuk, sušina, bílkoviny, sacharidy, popel, dietární vláknina, škrob, energetická hodnota potravin, metabolizovatelná energie krmiv a další
 • analýzy lihovin a vína – obsah ethanolu, těkavé látky, přiboudlina, metanol, thujon, barviva, obsah žloutku v emulzních lihovinách a další.

Stanovení vitaminů

 • A, B 1, B 2, B 6, B 12, C, kyselina nikotinová a nikotinamid, kyselina pantothenová, kyselina listová, vitaminy D 2, D 3, E, K 1, K 2, K 3, biotin, beta-karoten, lutein, lykopen, koenzym Q 10, cholin, taurin, morfin aj.

Stanovení dalších nutričně významných látek

 • aminokyseliny, biogenní aminy, makro a mikroprvky (Ca, Mg, P, Na, K, Fe, Zn, aj.) mastné kyseliny, organické kyseliny, steroly (cholesterol aj.), monosacharidy a disacharidy

Stanovení potravinářských aditiv

 • náhradní sladidla, potravinářská barviva, konzervační látky, antioxidanty, kofein, chinin, theobromin, aromatické látky - silice aj.

Stanovení cizorodých látek – kontaminantů životního prostředí

 • rizikové prvky (Cd, Pb, Hg, As aj.), syntetická barviva - sudan I - V aj.

Stanovení mykotoxinů

 • sterigmatocystin, patulin, ochratoxin A, DON (vomitoxin), aflatoxin B 1, B 2, G 1, G 2 , zearalenon, fumonisiny

Stanovení kationtů a aniontů

 • amonné ionty, dusitany, dusičnany, fosfáty, jodidy, fluoridy, aj.

Stanovení alergenů v potravinách

 • gluten (lepek), oxid siřičitý, laktóza aj.

Komplexní stanovení

 • anorganických analytů technikou atomové absorpční a emisní spektrometrie (AAS, ICP-OES)
 • organických analytů metodami plynové a kapalinové chromatografie (HPLC/DAD, HPLC/FLD, HPLC/RID, HPLC/ELSD, GC/ECD, GC/MS, GC/FID)
 • rozbory pitné, povrchové a odpadní vody

Hodnocení výsledků chemických analýz ve vztahu k platným legislativním předpisům a specifikacím.

Komplexní mikrobiologické rozbory

 • vyšetřování potravin, vody a krmiv podle platných legislativních předpisů, např. E.coli, sulfitredukující klostridia, Listeria monocytogenes, Salmonella, kvasinky, plísně, koliformní bakterie , CPM, koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococus aureus a další druhy), Bacillus cereus, Enterobacteriaceae, psychrotrofní mikroorganismy, Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa aj.

Speciální rychlá stanovení mikrobiálních kontaminátů potravin imunofluorescenčními metodami např.

 • stanovení stafylokokových enterotoxinů do 24 hodin
 • průkaz E.Coli 0157 do 36 hodin
 • průkaz Listeria Monocytogenes do 48 hodin
 • průkaz bakterií rodu Salmonella do 28 resp. 48 hodin
 • kontrola sanitace v potravinářských vyrobních technologiích a prodejnách metodou otiskových misek fy Biomerieux

Vody pitné a povrchové

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, koliformní bakterie, E. coli, Clostridium perfringens, včetně spór, kultivovatelné mikroorganismy při 36°C a 22°C, intestinální enterokoky aj.

Flexibilní rozsah (akreditace)

 • V rámci flexibilního rozsahu akreditace jsou rozšiřovány akreditované zkoušky o nové parametry při zachování podstaty prováděné zkoušky. Flexibilní rozsah akreditace umožňuje provádět akreditované zkoušky dle požadavku zadavatele analýzy.
Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto Ekocentrum - foto