Předmět činnosti

 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je nezávislá soukromá laboratoř, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., provozující analytickou a poradenskou činnost pro výrobce a dovozce potravin a krmiv a v oblasti životního prostředí.
 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je držitelem Certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL v rozsahu fyzikálního, fyzikálně-chemického a chemického zkoušení léčiv. Kontrolní laboratoř s evidenčním číslem SÚKL 537.

Zákazník Ekocentra

 • Firmy zabývající se dovozem, vývozem, výrobou, zpracováním, skladováním a prodejem potravin, potravních doplňků, krmiv a krmných směsí.
 • Státní orgány s působností v oblasti životního prostředí nebo státního dozoru nad potravinami.
 • Výrobci, distributoři léčiv – zkoušky podle platných předpisů ČL, Ph. Eur., USP, NF a dalších.
 • Lékárny vyžadující zkoušky dle ČL.
 • Certifikované osoby vykonávající činnost v oblasti certifikace potravin a krmiv.

Protokoly, atesty a výsledky analýz laboratoře EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. slouží jako podklad:

 • osvědčující jakost a hygienickou nezávadnost výrobků a surovin pro tuzemské a zahraniční výrobce, prodejce a dovozce
 • pro vydání značky "Klas A"
 • pro zabezpečení systému jakosti – HACCP výrobců potravin
 • výrobcům a dovozcům potravin, krmiv a surovin k zabezpečení výrobní jistoty na úseku péče o hygienickou jakost
 • při schvalování vybraných potravních doplňků orgány Ministerstva zdravotnictví
 • při kontrole výroby léčiv a kontrole vstupních surovin na jejich výrobu
 • K soudně-znaleckým posudkům v oboru potravinářství, ekotoxikologie, chemie se specializací na analytickou činnost.

Analyzované materiály

 • Potraviny a potravinářské suroviny, potravní doplňky, ostatní biologické materiály, léčiva, kosmetika, krmiva a doplňky krmiv, zeminy a vody.